BİR GÜZEL İNSANIN ARDINDAN…
Araştırma ve Kültür Vakfı’mızın mütevelli heyeti üyesi, çok değerli kardeşimiz Cemil Özer Hakk’ın rahmetine kavuştu. Son bir buçuk ay içerisinde rahatsızlanan, hastalığının teşhis edilmesiyle bir hafta önce tedavisine başlanan kardeşimiz, bu dünyadaki vadesini tamamlaya-rak gerçek hayat olan ahiret yolculuğuna çıktı.
Hepimizin sahibi olan Rabbimiz’in öğrettiği üzere ne bir an ileri alınabilen ne de bir an geciktirilebilen ömür vadesi gelen Cemil kardeşimiz Kur’ân’da övgüyle bahsedilen mü’minlerin vasıflarını nefsinde müşahhaslaştıran iyi bir kuldu.
“Onları rükûda, secdede, hep Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu ararken görürsün. Yüzlerinde de secde izi vardır.” misali yüzünden tebessümüm, gönlünden muhabbetin, lisanından tebliğin eksik olmadığı, her şeyiyle Allah’ın dostluğu için çabalayan, samimiyet abidesi bir güzel insan, muhsin Cemil kardeşimiz. Ne ticareti, ne meşgaleleri onu Rabbinin yolundan, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in izinden alıkoyamamıştı.
Rabbimizin cennetle müjdelediği ve sonsuz nimetlerini ikram edeceği gerçek müminlerden olacağı inancımızla Cemil kardeşimizin ahiret yurdu cennet olsun.
Başımız sağ olsun…


övünsün..!
ister ihtiyar ol, ister nevi cihan,
bu dünya da baki kalan övünsün.
ecel pazarında kurtarıp canı,
azrail’den mühlet alan övünsün.
bu dünyadan geçti nice bin biri,
ahret’ten geri gelen övünsün.
meraksız, fikirsiz, gamsız her zaman,
baştan şâd olup, gülen övünsün.
bir mezar taşı yazısı...


ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI