Geçtiğimiz yıl MAZLUMDER adına delegelerin büyük çoğunluğunun talebine rağmen MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve bir takım Genel Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hukuksuz şekilde reddedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talebi, Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/973 Esas ve 2017/175 Karar sayılı kararı uyarınca 19 Mart 2017 tarihinde saat 13:00’te Araştırma Kültür Vakfı Ankara Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından 175 delege katılırken, izleyici olarak MAZLUMDER üye ve gönüllüleri büyük ilgi gösterdi. İstanbul Şube Başkanı Ramazan BEYHAN, Ankara Şube Başkanı Abdurrahman ÜNLÜ, Kayseri eski Şube Başkanı Ahmet TAŞ İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Ağrı, Uşak, Trabzon, Konya, Batman, Uşak, Akyazı,  şube delege ve Yönetim Kurulu üyeleri,  İstanbul eski Şube Başkanları Avukat Cihat GÖKDEMİR, Ahmet MERCAN, Avukat Ahmet SELAMET, Avukat İshak Şadi ÇARSANCAKLI, Cüneyt SARIYAŞAR; kanaat önderleri Avukat Muharrem BALCI, Süleyman ARSLANTAŞ, Cevat ÖZKAYA, Kenan YABANİGÜL, Ulvi ALACAKAPTAN ve Metin MAHİTAPOĞLU’nun da toplantıya iştirak ettiği görüldü.

Çağrı Heyetinden Avukat Kaya KARTAL’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, Genel Kurul Divan Heyeti olarak Divan Başkanlığına Avukat Ahmet SELAMET, Başkan Vekilliğine Avukat İshak Şadi ÇARSANCAKLI ve Süleyman Arslantaş, Yazmanlığa ise Avukat Gökhan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçildi.

Delegelerin talebi ile MAZLUMDER Tüzük değişikliği ve çeşitli şubelerin kapatılmasın gündeme alındığı toplantıda yeni Genel Yönetim Kurulu, Merkezi Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri de seçildi.

Tüzük değişikliği sonucu;

MAZLUMDER Genel Merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşındı.
Dernek ve şubeler, siyasi partilerin üye veya bileşeni olduğu platformlara katılamaz hükmü getirildi.
Genel ve yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkan aday adayı veya adayı olacak üyelerin, bu seçim kararının alınması üzerine on beş gün içinde dernek ve şube organlarında bulunan görevlerinden istifa etme zorunluluğu getirildi.
Dernek ve şubeler siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz, siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz, siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez kuralı getirildi.
Şube Başkanları şube Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu kararı olmaksızın, dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak veya kullanmayarak imza veremez ve katılamaz. Bu durumda açıklama ve bildirinin şahsi fikir olduğu savunması yapılamaz kuralı getirildi.
Şube organlarında görevli üyeler, Yönetim Kurulu; genel merkez organlarında görevli üyeler Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu Kararı olmaksızın dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatını kullanarak imza veremez ve katılamaz kuralı getirildi.
Dernek ve şube organlarında görev alan üyeler, görevlerinden ayrılmaları sonrasında, dernekteki eski görev ve sıfatlarını kullanarak basına demeç veremez, açıklama yapamaz, beyanda bulunamaz. Bu açıklama ve beyanlar derneği bağlamaz kuralı getirildi.
Kapatılan Şubelere bağlı üyelik ve delegeliklerin kendiliğinden sona ermesine karar verildi.
Her ilde tek bir şube açılması kuralı getirildi.
Temsilciliklerin her yönetim değişiminde tekrar atanması kuralı getirildi.
Derneğin bir şubesine başvurusu sonucu üye olarak kabul edilen kişinin, derneğin diğer bir şubesinde üye olarak kabulü imkanı kaldırıldı.
Gelecek Genel Kurul’dan itibaren geçerli olmak üzere Genel Yönetim Kurulu üye sayısı 25’e, Merkezi Yürütme Kurulu üye sayısı dokuza indirildi.
Genel Kurul Tüzük değişikliği dışında bir kısım Dernek Şubesinin kapatılmasına karar verdi. Kapatılan şubeler; Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, İzmir, Muş, Batman, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Antakya şubeleri oldu.

Mazlumder'in yeni başkanı Ramazan BEYHAN oldu...

MAZLUMDER