12 Ocak 2022

TGTV  Genişletilmiş Üye İstişare Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantının açış konuşmasını TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut yaptı. Akbulut, “Gençlere karşı sorumluluğumuz var. Gönüllü kuruluşlar olarak, iyiliği emreden, kötülükten sakınan ve sakındıran bir nesil için gençlere hizmet götürülmelidir.” Dedi.

İstişare toplantısında iki önemli ilim adamını dikkatle dinleyeceklerini ifade eden Akbulut, istişare toplantısına katılan, TBMM 27.başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a, yaptıkları takdimle toplantıya katkı veren olan Üsküdar Üniveristesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan’a ve  SEKAM (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) Genel Başkanı Prof.Dr. Burhanettin Can’a teşekkür etti.
 
Prof.Dr. Nevzat Tarhan, toplantının birinci takdim bölümünde “Değişen Dünya ve Bilinçli Gençlik” başlığı ile günümüz gençliği ile ilgili veriler aktardı.

Batı medeniyetinin çöküşe geçtiğini, süper bilgisayarla donatılan süper gençlerin dijial çağı kurduklarına değinen Tarhan, Türkiye’nin bu çağda çok avantajlı bir durumda olduğunu ancak bizim ve islam dünyasının sekülerizm tehditi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Geleceğin kurucu gücü olan gençlerimizin din ve bilim sentezi yapamadıklarını, eleştirel düşünce ile dünyaya bakamadıklarını söyleyen Tarhan, Gençlerin evi ve aileyi sevmeleri için ebeveynleri sorumlu davranmaya davet etti. Gençlerin evlerini güvenli alan görmesi için anne babaların biraz sabırlı olması ve nasihat edici konumdan çıkıp, birlikte hareket edebilen aile üyeleri haline gelmelerinin çoğu sorunların çözümüne katkı vereceğine dikkat çeken Tarhan, genliğin kırılgan noktalarının (adalet duygusu, buyurgan iletişim ve özgürlük alanı ) dikkate alınarak hareket edilmesinin geleceğimiz için çok önemli olduğunu hatırlattı.

Prof.Dr. Burhanettin Can, toplantının ikinci takdim bölümünde, “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Gençlik” başlığında elde ettiği gençlik yönelimlerini paylaştı. Gönüllü kuruluşların gençliğin zihin inşaasına katkı vermeleri gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Burhanettin Can, gençlerin dini doğru öğrenme talepleri olduğunu, bu ihtiyaçlarını kendi kendine öğrenme usulu ile yapmak istediklerini,yakın dönem alimlerinden din öğrenmekte isteksiz olduklarını aktararak gönüllü kuruluşların bu yönelim ile ilgili çalıştaylar yapmaları gerekliliği üzerinde durdu.

İstişare toplantısının müzakere bölümü de STK temsilcilerinin soru,teklif ve katkılarıyla tamamlandı. Aile fotoğrafı çekilerek toplantı sona erdirildi.

TGTV